ඩොස් භාවිතය (MS-DOS) 2

ඔන්න යාලුවනේ මම කිව්ව විදියටම  MS-DOS ගැන තවත් පොස්ට් එකක් අරන් ආව :)
ඩොස් ගැන දාපු පළවෙනි පොස්ට් එක >  ඩොස් භාවිතය (MS-DOS) 1


දැන් ඔබ command prompt එක ඕපන් කල පසු ඉහත පරිදි දිස් වෙනු ඇත .
දැන් ඔබ සිටින්නේ C:\Users\user name> නැමැති directory එක තුලය C: drive එක වෙත යෑම සදහා cd\ යනුවෙන් type කර enter කරන්න .දැන් අපි බලමු (MS-DOS) මගින් folder එකක් create කරගන්නා ආකාරය . 
md cmdlearn යනුවෙන් type කරන්න මෙහි cmdlearn යනු අප සාදන folder එකේ නමයි . ඔබ එයට කැමති නමක් ලබා දෙන්න .


දැන් එම folder එක create වී ඇත්දැයි බැලීමට dir යනුවෙන් type කර enter කරන්න .


එම folder එක තුලට පිවිසීම සදහා cd cmdlearn යනුවෙන් type කර enter කරන්න . නැවතත් C: වෙත පිවිසීම සදහා cd.. යනුවෙන්  type කර enter කරන්න.


දැන් අපි බලමු එම folder එක delete කරන්නේ කෙසේද කියා. del cmdlearn යනුවෙන්  type කර enter කරන්න. දැන් cmdlearn\*, Are you sure (Y/N)? යනුවෙන් අසයි දැන් එහි y යනුවෙන්  type කර enter කරන්න.

දැන් EXIT යනුවෙන්  type කර enter කරන්න. :D යාලුවනේ දැන් නම් හොදටම මහන්සියි :) මන් අදට නතර වුනා . ප්‍රශ්න තියනවා නම් පහතින් ලියන්න . මන් හැකි ඉක්මනින් උදව් කරන්නම් :)මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.