අපි අද බලමු ඉහත රුපයේ ආකාරයට ජාලගත කර ඇති පරිගණක අතර චැට් කරන ආකාරය. මෙය පරිගණක 2ක් හෝ ඊට වැඩි ඕනෑම පරිගණක කිහිපයක් සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 
එහි ඇති පහසු කම් මෙසේය 

  1. දෙදෙනෙකු සමග හෝ කිහිප දෙනෙකු සමග චැට් කිරීමේ හැකියාව 
  2. දත්ත හුවමාරුව 
තව ගොඩක් වැඩ වැඩ තියනවා :) ඔන්න ලින්ක් එක download කරලම බලන්න. http://sourceforge.net/projects/lanmsngr/

එහෙනම් මම ගියා :)


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.