ගොඩක් අයට තියන ප්‍රශ්ණයක් තමයි Facebook profile එක සදහට ම delete කරන්නේ කොහමද කියනඑක. settings වල තියෙන්නෙත් Deactivate කරන්න විතරයි නෙ :( ඒත් සදහටම  delete කරන්න පුළුවන් විදියක් තියනව :) මම අද කියන්න යන්නේ ඒක ගැනයි .

මෙන්න ලින්ක් එක http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account හැබෙයි ඉතින් මේකට යන්න ඕනේ profile එක delete කරනවා නම් විතරයි :D 
delete my account කික් කරල delete කරන්න පුළුවන්. හැබෙයි කික් කරපු ගමන් delete වෙන්නේ නැහැ :D දවස් 14 කට තාවකාලිකව account එක නතර වෙනව ඒකියන්නේ දවස් 14 කට Deactivate වෙනව. මෙම දවස් 14 කාලය ඇතුලත ඕනනම් ආයෙත් account එක ගන්න පුළුවන් . දවස් 14 න් පස්සේ නම් මුකුත් කරන්න බැ සදහටම delete වෙනව :) වැඩ ඉවරයි මන් ගියා . ප්‍රශ්න තියනම් අහන්න .. :)


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.