සිංහල ඉංග්‍රීසි හින්දි ඕනෑම සින්දුවක් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මෙය . මේක දන්නා අයත් ගොඩක් ඇති :) එහෙනම් අපි බලමු කොහම ද සින්දු හොයාගන්නෙ කියල.

මුලින්ම මෙම අඩවියට පිවිසෙන්න :-  http://mp3skull.com/ඉහත රුපයේ පරිදි Search සදහා ඔබ කැමති සින්දුවේ නම ලබා දෙන්න .

දැන් ඉහත රුපයේ පරිදි අවශ්‍ය සින්දුව මත ඇති download කික් කරන්න. :)


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.