වින්ඩොව්ස් 8 භාවිතා කරන අපිට තියන ගැටලුවක් තමයි පරණ ස්ටාර්ට් මෙනු එක නැති එක :) දැන් තියන ස්ටාර්ට් මෙනු එකත් හොදයි . එත් අපේ යාළුවා තාම එකට පරුදු වෙලා නැ :D අලුත් ස්ටාර්ට් මෙනු එකට පුරුදු වෙනකල් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොදම ස්ටාර්ට් මෙනු එකතමයි pokki . මෙය පහසුකම් රැසකින් සමන්විතයි. මෙයටම ආවේනිකවූ apps විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ . Angry Birds ගහන්නත් පුළුවන් :)

මෙම ලින්ක් එකෙන් භාගත් කරන්න :- https://www.pokki.com/

ඒවගේම තවත් එකක් :- http://www.stardock.com/products/start8/මෙම ලිපිය වැදගත් වුනානම් comment එකක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා :)


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.