කාටත් තියන ප්‍රශ්නයක් තමයි වෙබ් page වල තියන ඇඩ්ස්. මේක කෙනෙක් ට ලොකු කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් එත් වෙබ් අඩවියේ හිමිකරුට ගොඩක් වටිනා දෙයක්. ඒ වුනාට අපිට නම් කරදරයක්. වැඩක් කරගන්න වෙබ් site එකකට ගියාම අපේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙන තරමට ඇඩ්ස් වැටෙන එක. හරි එහෙනම් වැඩේට බහිමු . මන් මේ කියන්න යන දේ කරන්න පුළුවන් Google Chrome බාවිතා කරන අයට විතරයි. අනිත් බ්‍රොව්සෙර් වලටත් පුළුවන් ඒවා පස්සේ කියන්නම් :)

හරි මුලින් ම මේ ලින්ක් එකට ගිහින් https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=en-US&utm_source=chrome-ntp-launcher  add to chrome එක කික් කරල Chrome Extension එක ස්ථාපනය කරගන්න. 
වැඩේ අවසානයි :) දැන් ඇඩ්ස් පිරුණු site එකකට ගිහින් බලන්න. :) එහෙනම් අපි ගියා ..


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.