වින්ඩොව්ස් 8 සදහා keyboard shortcuts

වින්ඩොව්ස් 8 යනු පෙර තිබු වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්දති වලට වඩා විශාල වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදුකර ඇති මෙහෙයුම් පද්දතියක් ය. ඕනෑම කෙනෙක් ට පහසුවෙන් තේරුම් ගතහැකි හා පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකිය. වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්දති සදහා පෙර භාවිතා කල keyboard shortcuts වලට අමතරව තවත් keyboard shortcuts කිහිපයක් මෙහි හදුන්වා දී ඇත.

එම keyboard shortcuts සියල්ල PDF එකක් ලෙස ලබාගැනීම සදහා පහත ලින්ක් එකට පිවිසෙන්න .

http://www.mediafire.com/view/?g3g0dm1lhvz4nl0

Password :- thaweesha

මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.