පෙන් එක රැම් එකක් කරමු

යාලුවනේ මන් අද කියන්න යන්නේ රැම් එක 512 , 1gb වගේ රැම් තියන computer වල වේගය යම්කිසි මට්ටමක තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි . හැබෙයි මේක වැඩ කරන්නේ විස්ටා වලින් උඩ තියන ඒවාට ව්තරයි (වින්ඩොව්ස් විස්ටා , සෙවන්) . හරි එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු .
මුලින්ම පෙන් drive එක NTFS විදියට ෆොර්මැට් කරන්න . දැන් පෙන් drive එක මත right click කර properties වෙත යන්න දැන් Readyboost කියන ටැබ් එකට යන්න .


ඉහත රුපයේ දැක්වෙන පරිදි dedicate this device කියන එකට ටික් එක දාල ok කරන්න . දැන් වැඩේ ඉවරයි . හැබෙයි පුතේ මේක දාල තියෙද්දී පෙන් එක අදින්න යන්න එපා Do Not Use this device එකට ටික් එක දාල ok කරල තමයි පෙන් එක ගලවන්න ඕනෙ :)

සැලකිය යුතුයි :- Readyboost කර කාලයක් වැඩකරගෙන යද්දි පෙන් එකේ read/write වාර ගාන ඉවර වී පෙන් එක විනාශවිය හැක 


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.