මේක අපි කාටත් වැදගත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් . වෙබ් අඩවියක හෝ බ්ලොග් අඩවියක වටිනාකම ඉතාම පහසුවෙන් තීරණය කළහැක . මෙහි වටිනාකම තීරණය කරන්නේ දිනකට පිවිසෙන අමුත්තන් ගණන හා බලන පිටු ගණන අනුවය . අපි බලමු මෙය භාවිතා කරන්නේ කොහමද කියල .
මුලින්ම මෙම අඩවියට පිවිසෙන්න :- http://www.worthofweb.com/

දැන් එහි ඔබ කැමති බ්ලොග් අඩවියක් හෝ වෙබ් අඩවියක් සටහන් කර Calculate කික් කරන්න :) දැන් ඔබට එම වෙබ් අඩවියෙහි වටිනාකම තීරණය කල හැක :)

ඉතුරු ටික කියවන්න
2013 වෙන්න තව පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නෙ :) මට සුපිරිම වැඩක් සෙට් වුනා :D
මෙන්න මේ වගේ චැට් කරද්දි අකුරට අදාළ චැට් code ටික :) ඔයාලත් පාවිච්චි කරලම බලන්න :)


[[107015582669715]]  = A
[[116067591741123]]  = B
[[115602405121532]]  = C
[[112542438763744]]  = D
[[115430438474268]]  = E
[[109225112442557]]  = F
[[111532845537326]]  = G
[[111356865552629]]  = H
[[109294689102123]]  = I
[[126362660720793]]  = J
[[116651741681944]]  = K
[[115807951764667]]  = L
[[106596672714242]]  = M
[[108634132504932]]  = N
[[116564658357124]]  = O
[[111669128857397]]  = P
[[107061805996548]]  = Q
[[106699962703083]]  = R
[[115927268419031]]  = S
[[112669162092780]]  = T
[[108983579135532]]  = U
[[107023745999320]]  = V
[[106678406038354]]  = W
[[116740548336581]]  = X
[[112416755444217]]  = Y
[[165724910215]]     = Z

එහෙනම් අපි ගියා :) සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ඔයාට :)
ඉතුරු ටික කියවන්න


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.