අපි අද බලමු නොමිලේ ලබාගත හැකි මෘදුකාංග කිහිපයක් ගැන. මේවා වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්දතිය සදහා සකසා ඇති ඒවාය. මේවට Activation Code / Serial Number / Crack / Keygen කිසිවක් නොමැත :)
 1. Mozilla Thunderbird ( ඊ-mail සදහා )
 2. Open Office ( Microsoft Office වෙනුවට භාවිතා කල හැක )
 3. Gaim ( චැට් කිරීමට )
 4. ClamWin ( ඇන්ටි වයිරස් මෘදුකාංගයක් )
 5. VLC Media Player (සියලුම Audio/video සදහා )
 6. KeePass ( මුරපද රැක ගැනීම සදහා )
 7. Eraser ( දත්ත ආරක්ෂිතව මැකීම සදහා )
 8. Filezilla ( FTP සදහා )
 9. Nmap ( පොර්ට් ස්කෑන් කිරීමට )
 10. Mozilla Firefox ( අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීමට )
 11. HTTrack ( වෙබ් අඩවි copy කිරීමට )
http://sourceforge.net/ මෙම වෙබ් අඩවියෙන් සියලුම ඔපෙන් සෝස් මෘදුකාංග ලබා ගත හැක .
.
.
.
.
අද පොස්ට් එක කෙටියෙන් ඉවර කරන්න වුනා :/ මට තව දවස් 2කින් EXAM ඒකයි ප්‍රශ්නෙ :(
එහෙනම් යාලුවනේ මන් ගියා . ඔයාලට මෙම මෘදුකාංග ගැන ප්‍රශ්න එහෙම තියනව නම් පහත සටහන් කරන්න මන් හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරු සපයන්නම් :) 

ඉතුරු ටික කියවන්න


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.