මම අද කියන්න යන්නේ Windows Apps Store එකෙන් ලබාගත හැකි අද්යාපනික වැඩසටහන් පිලිබදවයි. වින්ඩොව්ස් 8 භාවිතා කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වන දෙයක් තමයි මෙය. ඔයාලත් භාවිතා කරලම බලන්න :)

1. Learn Windows 8  


2. Programming Tutorials For Game Devs 


3. Phonetics – A Student’s Handbook


4. Speed Reading


5. Sorting Algorithms


6. Sky Map


ඔන්න අදට ඉවරයි :) මම හිතනවා මෙම පොස්ට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියල. වැදගත් වුනා නම් like එකක් දාල share පාරකුත් දාන්න :) එහෙනම් යාලුවනේ මම ගියා මම දාපු ලින්ක් වල වැරද්දක් තියනම් කියන්න . :)මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.